CashFlow Mágnes

Pályakezdők támogatása a Cash Flow Mágnes Kft-nél

Kedvezményezett neve: Cash Flow Mágnes Kft.
Projekt címe: „Pályakezdők támogatása a Cash Flow Mágnes Kft-nél”
Szerződött támogatás összege: 16.272.682 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt befejezési dátuma: 2019.05.31.
Projekt azonosító száma: GINOP-5.2.4-16-2017-02064

Projekt leírása:

Az egri Cash Flow Mágnes Kft küldetése a pénzügyi tudatosság alapjainak megteremtése Magyarországon és a régióban. Célunk a társadalom gyarapodásának és a pénzügyi tudásszint fejlődésének elősegítése.

A vállalkozó szellemű, nyitott fiatalság pénzügyi alapismereteinek élményalapú fejlesztésével létre kívánjuk hozni azt a sikeres gazdasági bázist, amelynek szereplői a végbemenő pénzügyi, gazdasági változások teremtette új lehetőségeket képesek lesznek felfedezni és azokhoz sikeresen alkalmazkodni. A vállalkozás részéről nagyon előnyös a gyakornokok foglalkoztatása, mivel akár hosszú távú elkötelezettséget alapozhatunk meg így jó képességű fiatalokkal, akik tettre kész hozzáállással, fiatalos lendülettel, magas munkabírással érkeznek hozzánk.

Irodánk kényelmesen volt 4 fő gyakornok befogadására  és a szakmai projektek előkészítésére, tárgyalások lebonyolítására. A munkavégzéshez a megfelelő munkakörülmények praktikus és kényelmes kialakítása is megtörtént a munkafolyamatok megkezdése előtt, mely során eszközöket is szereztünk be. Ennek során az iroda helyiségbe új székek és asztalok, kiegészítő bútorzatok kerültek be, ahova a gyakornokok munkaállomásai is elhelyezésre kerültek és ahol praktikusan el tudják helyezni a munkájuk során felmerült iratokat, mappákat, eszközeiket. Irodaszerek beszerzés is történt, mely a napi munkavégzéshez elengedhetetlen, valamint a munkájuk során kiemelt jelentőséggel bír, hogy hordozható notebook-kal rendelkezzenek. A gépekhez minden szükséges kiegészítő eszközt rendelkezésükre tudtunk bocsátani (egér, pendrive, windows office). Valamint mivel külső helyszíneken is részt vette, elengedhetetlen volt, hogy mobiltelefonnal is rendelkezhessenek, hogy munkaidejükben bárhol is vannak, tudjuk velük tartani a kapcsolatot, megtörténjen a szükséges információáramlás. Továbbá megteremtve a még jobb feltételek szükség volt a nyílászárók cseréjére is.

A gyakornokok elsősorban megismerték a cég alapvető tevékenységeit, szabályaink módszertanát, a szervezet szervezeti és működési rendjét, az egyes kurzusok alapjait, az iroda házirendjét, éves munkatervet, a munkavédelemre, balesetvédelemre, tűzvédelemre vonatkozó általános szabályokat. Ezeken túl a munkatársak napirendjét és a konzultáció folyamatát a vállalati kapcsolattartóval, konzultációs lehetőségeket egyéb szakemberekkel, team munkában való részvételi lehetőséget, annak folyamatát. A projekt keretén belül 4 gyakornok felvételét megvalósítottuk meg, akik termék menedzser, ügyfélszolgálatos, marketinges és asszisztens munkatársként kerülnek alkalmazásra.

Vállalati kapcsolattartónk a Cash Flow Mágnes Kft ügyvezetője lesz, végzettsége szerint közgazdász. Segíttette a gyakornokok tudásának, képességeinek, készségeinek fejlesztését, alakította, fejlesztette az elkötelezettségüket a szervezet alapjai iránt, segítette a szervezeti célokkal való azonosulást. A gyakornokokkal ismertette a munkakörükben elvégzendő feladatokat, felkészítette, segítette őket napi szinten. A gyakornok értékelésének, minősítésének kiemelt szempontjai voltak a tudás használat, széleskörű munkakörhöz tartozó tartalmi tudás, probléma megoldási stratégiák, improvizációs készség, döntéshozatal, célok meghatározása, események észlelése, szociális érzékenység, a munka iránti elkötelezettség, együttműködés a szakmai közösséggel. A kapcsolattartó feladata volt, hogy együttműködjön a projekt megvalósítási helyszíne szerinti területileg illetékes szakképzési centrummal, a gyakornokok beilleszkedéséről előrehaladási naplót nyújtott be a területileg illetékes szakképzési centrum, illetve a Támogató felé. Az értékelés referenciául szolgál a továbbfoglalkoztatást követő munkavállaláshoz is, továbbá szándékunkban áll a gyakornokok foglalkoztatása a kötelező továbbfoglalkoztatási idő lejárta után is, amennyiben a munkával kapcsolatos értékelésük megfelel a cég elvárásainak.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: