CashFlow Mágnes

Jogi és adatkezelési nyilatkozat

 

 

Adatkezelésünkről egyszerűen

Mi sem szeretjük a spameket! Ügyfeleink email címeit mások részére semmilyen célra nem adjuk tovább. Adatai megadásával mindössze ahhoz járul hozzá, hogy az eseményeinkről, szolgáltatásainkról ezen keresztül tájékoztassuk Önt. Ha ezt mégsem szeretné, akkor jelezheti nekünk e-mailben vagy leiratkozás formájában, ami alapján ezen kérését maximálisan tiszteletben tartjuk.
A cashflowmagnes.hu, valamint társoldalai a penzmagnes.hu, és a cashflowtabor.hu, oktassunkokosan.hu, adjunkalmokat.hu és az ujlakaslotto.hu (továbbiakban portáljainkon), mint adatkezelő maradéktalanul betartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény valamint az Európai Unió rendeletének (GDPR) előírásait.

A személyes adatok védelme

A Cash Flow Mágnes Kft. bármely – a portálja használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Cash Flow Mágnes Kft-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Cash Flow Mágnes Kft. – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje. Az adatkezelés minden esetben önkéntes hozzájáruláson alapul. A Cash Flow Mágnes Kft. az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:

– piackutatás, piaci elemzés,

– látogatói szokások elemzése,

– látogatottsági statisztikák összeállítása,

– ingyenes nyeremény és egyéb játékok bonyolítása,

– tájékoztatás nyújtása szolgáltatásokról,

– tájékoztatás nyújtása a pályázati lehetőségekről,

– tájékoztatás nyújtása a megvalósult és a tervezett karitatív tevékenységről.

Az adatkezelés időtartama:

A Cash Flow Mágnes Kft. – a látogatói, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a Cash Flow Mágnes Kft-vel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó – valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést. A Cash Flow Mágnes Kft. az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

A hírlevélre történő feliratkozással Felhasználó vállalja, hogy részére a Cash Flow Mágnes Kft. valamint közreműködő partnerei – többek között PÉNZMÁGNES Alapítvány – tájékoztatást, hírlevelet küldhetnek. A hírlevelekről Felhasználó bármikor jogosult leiratkozni.

Felhasználó további adatvédelmi jogai:

– Adatkezelésre vonatkozó előzetes tájékoztatáshoz

– Kérheti, hogy adatai törlésre, korlátozásra vagy javításra kerüljenek

 – Bármikor ellenőrizheti, hogy a cég milyen adatokat tárol róla

– Bármikor kérheti, hogy adatai egy másik félhez kerüljenek áthelyezésre

– Előzetesen bele kell egyeznie adatai felhasználásábaTájékoztatás az adatvédelmi incidensről

– Tájékoztatás kérése arról, hogy adatkezelés folyamatban van-e és amennyiben igen, a kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:

– Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

– Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

– Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

– Telefon: +36 (1) 391-1400

– Fax: +36 (1) 391-1410

– Honlap: http://naih.hu

 

Szerzői jog

A Cash Flow Mágnes Kft. és a PÉNZMÁGNES Alapítvány által üzemeltett bármely oldalán található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Cash Flow Mágnes Kft. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Cash Flow Mágnes Kft. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Cash Flow Mágnes Kft. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

 

Kapcsolat más honlapokkal

A jelen honlapról más honlapra való csatlakozás lehetősége esetén a Cash Flow Mágnes Kft. ezen további honlapokért vagy azok tartalmáért nem vállal felelősséget.

A kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak, ezekhez a honlapokhoz a Cash Flow Mágnes Kft. csupán hozzáférést közvetít. A Cash Flow Mágnes Kft. az ilyen honlapokat, illetve a rajtuk fellelhető információt, szoftvert, terméket vagy más anyagot nem hagyta jóvá, azokért, vagy a felhasználásuk következményeiért nem tud garanciát vállalni. A jelen honlaphoz kapcsolódó valamennyi más honlapra való belépés és honlap használata az Ön kizárólagos felelősségére történik.

 

A honlapok használatára vonatkozó tájékoztatás

Honlapjaink a Google, Inc. („Google” ) által nyújtott Google Analytics webforgalom-elemző szolgáltatást veszik igénybe. A Google Analytics „sütiket”, azaz az Ön számítógépén elhelyezett szöveges fájlokat használ, amelyek segítségével a webcsapat megvizsgálhatja, hogyan használják a felhasználók az adott oldalt. A süti által az Ön honlaphasználati módjáról generált információ (többek között az Ön IP-címe) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítódik tárolásra. Ezt az információt a Google arra használja, hogy értékelje a honlap használatát, a honlap üzemeltetői részére jelentéseket készítsen a honlapon tapasztalt aktivitásról, valamint hogy a honlapon tapasztalt aktivitással és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson. Amennyiben ezt törvény írja elő, vagy ha a Google megbízásából harmadik személyek végeznek információfeldolgozást, a Google továbbíthatja ezt az információt harmadik személyeknek. A Google nem kapcsolja össze az Ön IP-címét a Google által tárolt egyéb adatokkal. A böngészője megfelelő beállításával letilthatja a sütik használatát, ebben az esetben azonban elfordulhat, hogy nem fogja tudni használni a honlap összes funkcióját. A honlap használatával beleegyezését adja ahhoz, hogy a Google a fenti módon és célokra feldolgozza az Önre vonatkozó adatokat.

A sütik Önről szóló személyes információt nem tartalmaznak, és az egyes felhasználók azonosítására nem alkalmasak.

 

Adatvédelem részletesen és jogi nyilatkozat

A portáljainkon elérhető Internet szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával elfogadod az itt felsorolt feltételeket. A Cash Flow Mágnes Kft. minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak biztosítására, hogy a portáljainkon közölt minden információ pontos legyen annak feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a Cash Flow Mágnes Kft. sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen portálokon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a portáljait vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A Cash Flow Mágnes Kft. nem vállal felelősséget a portáljain előforduló semmilyen pontatlanságért vagy hiányosságért. A portálokon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége. A Cash Flow Mágnes Kft. nem vállal felelősséget a portálokon, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért. A Cash Flow Mágnes Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a portálok használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. A portálok bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a Cash Flow Mágnes Kft-nek, elfogadja, hogy a Cash Flow Mágnes Kft-nek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a Cash Flow Mágnes Kft. az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: